نگاهی به اهمیت برگزاری نمایشگاه بین المللی بهره وری آب و انرژی در ساختمان

نمایشگاهی متفاوت و منطبق با نیازهای زندگی امروز

ادامه مطلب …

از ۱۲ تا ۱۵ آبان‌ماه انجام می‌شود

برگزاری نخستین نمایشگاه بین المللی بهره وری آب و انرژی در ساختمان در اصفهان

ادامه مطلب …