فرم ثبت نام غرفه داران

کليه غرفه داران محترم موظف به رعايت موازين و شئونات اسلامي طبق چهارچوب اعلام شده در طول برگزاري نمايشگاه مي باشند، که طي آن خواهران با حجاب کامل اسلامي و عدم استفاده از زيورآلات و آرايش و برادران نيز عدم استفاده از کراوات در غرفه‌ها حضور مي يابند 

  تعداد مجاز كارت شناسايي براي افراد مستقر در غرفه

نمایشگاه بهره وری آب وانرژی در ساختمان

به اطلاع کلیه مشارکت کنندگان محترم می رساند بر اساس متراژ غرفه ثبت نام شده می توانندتعداد نفرات غرفه دار  را اعلام نمایند .

کارت شناسایی

فضای داخل سالن


تعدادتا ۱۲ متر مربع


212  تا  24    مربع

424 تا 48متر مربع

848تا 60متر مربع

10 48 تا 60  متر مربع

10     60   تا  120 مترمربع

۱۰   120   تا   150 مترمربع

10 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------